GroeslonStarBach.jpg

RHESTR ETHOLWYR ABSENNOL - ABSENT VOTERS LIST 1918

Delir y ddogfen wreiddiol gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Original document held at the National Library of Wales, Aberystwyth

Y ddogfen Excel/ Excel document © Dyfed James