top of page

Rhestrau Etholwyr Absennol Gogledd Cymru 1918-1921
North Wales Absent Voters Lists 1918 - 1921

Gyda diolch i Hywyn Williams, Clive Hughes, Jon Woodhouse a Mavis Williams am eu cyfraniad
With thanks to Hywyn Williams, Clive Hughes, Jon Woodhouse and Mavis Williams for their contribution 

Spreadsheet layouts © Dyfed James

Rhestr Etholwyr Absennol Sir Fôn, Mehefin 1918 /
Absent Voters List, Anglesey, June 1918

Rhestr Etholwyr Absennol Sir Fôn, Mehefin 1919 /
Absent Voters List Anglesey, June 1919

Rhestr Etholwyr Absennol  Sir Fôn, Hydref 1919 /
Absent Voters List, Anglesey, October 1919

Rhestr Etholwyr Absennol  Sir Fôn, Mai 1920 /
Absent Voters List Anglesey May 1920

Rhestr Etholwyr Absennol  Sir Fôn, Hydref 1920 /
Absent Voters List, Anglesey, October 1920

Rhestr Etholwyr Absennol  Sir Fôn, Mai 1921 /
Absent Voters List, Anglesey, May 1921

Fesyl Plwyf / By Parish

Excel Spreadsheet

A - Z

Excel Spreadsheet

Rhestr Etholwyr Absennol  Sir Gaernarfon, 1918 /
Absent Voters List, Caernarfon County, 1918

Rhestr Etholwyr Absennol  Bwrdeistrefi Sir Gaernarfon, 1918 /
Absent Voters List, Caernarfon Boroughs, 1918

Rhestr Etholwyr Absennol  Sir Feirionnydd, 1918 /
Absent Voters List, Meirioneth County, 1918

Rhestr Etholwyr Absennol  Sir Ddinbych, 1918 /
Absent Voters List, Denbigh County, 1918

Rhestr Etholwyr Absennol  Wrecsam, Gwanwyn 1919 /
Absent Voters List, Wrexham, Spring 1919

By List No.

Rhestr Etholwyr Absennol, Sir y  Fflint, Gwanwyn 1918 /
Absent Voters List, Flintshire, Spring 1918

Rhestrau Cyfun Etholwyr Absennol  Gogledd Cymru 1918 - 1921 /
Combined Absent Voters List, North Wales, 1918 - 1921

bottom of page