GroeslonStarMawr.jpg

Llun o Groeslon Star yng nghanol y 1960au

Croeso i wefan hanes pentre Star.

Pentre bychan yw Star, ym mhlwyf Penmynydd, Sir Fôn.

Mae'r pentre wedi ei leoli filltir i'r gorllewin o Llanfairpwllgwyngyll a tua dwy filltir i'r dwyrain o Gaerwen.

Daw enw'r pentre o enw tafarn - y "Star Inn"  a arferai sefyll yn chwarter  olaf y ddeunawfed ganrif, ar y groesffordd (y tŷ gwyn yn y llun uchod). Caewyd y dafarn ar ôl ymgyrch gan bobol leol a dirwestwyr, tua 1890.  Yn hwyrach, "Cartref" oedd enw'r ty, ac yn y 1920s agorodd Garej Groeslon Star yma. Chwalwyd y tŷ pan ail adeiladwyd y garej tua 1967, ond caeodd yn y 1990s cynnar. Mae'r adeilad hwnnw yn dal yn sefyll, fel siop gwerthu double glazing.

Bwriedir ymhen amser lwytho pob math o hanes i'r wefan, gan gynnwys cofnodion Cyfrifiadau o 1841 hyd at y diweddaraf i gael ei gyhoeddi, sef Cyfrifiad 1911.

HELP US TO SPREAD OUR
LOVE AND FAITH

I'm a title. Click here to add your own text and edit me.